EcoMulta edistää runsasta kasvua!

Laadukas puutarhamulta toimitettuna tai noudettuna. Meiltä myös ohjeistukset mullan käsittelyyn ja levitykseen.

PuutarhamultaEcoMulta on seulottu ja levitysvalmis multa, joka soveltuu sellaisenaan kasvualustaksi erilaisiin viherrakentamiskohteisiin: puutarhoihin, kasvimaille sekä omakoti-, rivi- ja kerrostalonurmikoille.

EcoMulta tuotetaan mullan raaka-aineista eli varsinaisesta mullasta, hiekasta ja turpeesta. Raaka-aineet tulevat multa-asemalle pääkaupunkiseudun rakennusalueilta, joista joudutaan poistamaan maa-aineksia. Tallaisia alueita ovat mm. tien-, kadun- ja talonrakennusalueet uudisrakentamisessa sekä lentokentän alue, jota on rakennettu viime vuosina vilkkaasti.

Raaka-aineet varastoidaan multa-asemalle n. 2 vuodeksi. Tänä aikana mullasta häviää suurin osa rikkakasveista, jotka ovat pääasiassa 1-vuotisia ja raaka-aineet kuivavat aumoissa. Tämän jälkeen raaka-aineet sekoitetaan sopivassa suhteessa ja seulotaan. Seulonnan yhteydessä lisätään vielä kalkki ja lannoitteet, jolloin lopputuloksena syntyy EcoMultaa.

Valvonta

Teetämme viljavuustutkimukset ja raskasmetallianalyysit mullastamme Viljavuuspalvelu Oy:ssä. Katso esimerkki viljavuusanalyysistä. Olemme myös rekisteröityneet mullantuottajiksi Elintarvikevirasto Eviraan ja asiakasnumeromme on 44074. Evira valvoo rekisteröityneitä mullantuottajia vuosittain.

Ympäristövastuu

Ekologisuus näkyy pieninä tekoina: valmistuksessa käytettävät raaka-aineet ovat kierrätettyjä ja logistiikka pyritään aina järjestämään mahdollisimman tehokkaasti. Kasvualustojen raaka-aineena käytettävä hiekka on 90% tapauksissa kierrätettyä.

Nurmikon kasvatus puutarhamultaan

Nurmikkoa perustettaessa käyttäkää siemeniä reilusti ja kastelkaa runsaasti. Huomioikaa myös riittävä multakerroksen paksuus! Kylväkää siemenet välittömästi mullan levityksen jälkeen.

Multaa ei ole säteilytetty tai myrkytetty, joten mullassa saattaa olla rikkaruohojen siemeniä. Nurmikolta yksivuotiset rikkaruohot saatte poistettua ruohikkoa leikkaamalla. Kukkapenkeistä ja kasvimaalta rikkaruohot kitketään. Istutuksiin suosittelemme kuorikatetta (vähintään 5-10 cm).

EcoMulta -puutarhamulta

Kauppanimi

EcoMulta, Puutarhamulta

Raaka-aineet

Multa, hieno hieta, turve

Lisätyt aineet

Kemiran Y-lannoite 400g/m3, Nordkalk Oyj Abp:n Dolomiittikalkki 2,5-4,0 kg/m3
(HUOM! Multaan ei ole lisätty yhdyskuntajätteitä tai niiden johdannaisia).

Johtokyky (SFS 1+5)

20 mS/m (lannoitelain mukaisesti: tavoitearvo: 30 mS/m; sallittu vaihtelu 15-45 mS/m)
pH 1+5 6,0 (lannoitelain mukaisesti: tavoitearvo: 6,0; sallittu vaihtelu 5,5-7,0)

Liukoiset pääravinteet

Typpi 70 mg/l kalium 100 mg/l, fosfori 6 mg/l

Humuspitoisuus

13% kuiva-aineesta (hehkutushäviö); sallittu vaihteluväli 10-22

Tilavuuspaino

1100 g/l, myyntikosteudessa

Karkeusaste

Multa on seulottu.
Verkkokoko on 30×30 mm.

Hienoaines, alle 0,02 mm

sis. savi, hiesu, turpeen tuhka, lannoite, kalkki
pitoisuus 18%; sallittu vaihteluväli 10-37

Haitalliset raskasmetallit

Haitallisten raskasmetallien määrä alittaa MMM:n päätöksen 46/94 sallimat enimmäispitoisuudet.
Edellä mainitut arvot ovat tehtyjen analyysien keskiarvoja.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous »